Nu har i princip alla kommit igång med skrivandet. Kom ihåg att spara länkarna ni har varit inne på för att hämta information och att lägga dem sist i en källförteckning. Datorerna är bokade tisdag och onsdag och ni får använda hela lektionerna.

Uppgiften med matris hittar du här: Vem äger rätten till våra resurser

Om du vill titta på prezin om Hållbar utveckling så lägger jag den här. I den finns det korta filmer som berör hållbarheten hos de olika naturresurserna.