Här är planeringen för Magnus grupp i teknik.

PP kommunikation och eldistribution

Enskilt arbete om kommunikation