Grekisk mytologi – en presentation av gudarna

Vi inleder terminen med att fokusera på att utveckla förmågan att förbereda och genomföra muntliga redogörelser.

Arbetet kommer att ske i grupper. Ni blir tilldelade en grekisk gud/myt som ni ska fördjupa er i. Ni kommer att få en text av mig, men ni kommer även att behöva söka ytterligare information på egen hand.

Ni ska under vecka 5 hålla en presentation i jag-form av er antika gud/gudinna i cirka 3 minuter. Redogörelsen ska innehålla fakta om guden/gudinnan och återberätta dessutom gärna kort en myt om hen.

 Planering

Vecka 2: Introduktion arbetsområde; repetition grekisk mytologi

Vecka 3: Förberedelse i grupp

Vecka 4: Förberedelse i grupp

Vecka 5: Redogörelse

 Arbetsgång

  1. Läs tillsammans myten om er gud/gudinna
  2. Skriv ned stödord och gör en tankekarta som du kan använda för att återberätta myten.
  3. Sök kompletterande information.
  4. Förbered er att återberätta om guden för era klasskamrater, men i jag-form. Berätta så spännande du kan om ”ditt” liv.
  5. Träna tillsammans i gruppen inför presentationen. Ge varandra tips och stöd. Glöm inte att tänka på kroppsspråket. Man får gärna använda kostym och rekvisita för att förstärka sitt budskap.
  6. Uppträd som den grekiska gud/gudinna vars historia du ska redogöra för.
  7. Lyssna och lär om de andra gudarna/gudinnorna.

Lycka till!

/Ulrika