Krönika

Nu har det blivit dags för oss att läsa och skriva krönikor. En krönikör hittar spänning i det enkla och alldagliga, till exempel jobbiga telefonsignaler och matsalsköer eller tjatiga föräldrar. En tidningskrönika handlar alltså om små detaljer som få tänker på, men som de flesta kan känna igen sig i.

Krönikan kan bygga på vad som helst: en händelse, en iakttagelse, ett minne, en nyhet eller något helt annat.  I krönikan utgår skribenten från sina personliga upplevelser och kopplar dem till något ”större”.

Skriftlig uppgift:

Tänk dig att du blivit uppringd av en ungdomstidning. De tycker att du är en intressant person och de vill att du ska skriva en krönika i deras tidning. Du får själv bestämma vad krönikan ska handla om, men tidningen vill att du ska tänka på att deras målgrupp är ungdomar. Texten ska vara cirka en A4 lång.

Inspiration:

Linda Skugge: Ni är bortskämde pubbeungar

Alexander Schulman: Jag hatar telefonin och skulle gärna utplåna den

Konsumentverket: krönikor av ungdomar

 

Arbetsgång:

Vecka Lektion 1 Lektion 2
6 Introduktion arbetsområdet. Vi arbetar i boken ”Fixa texten 2”.

Vi läser s. 57- 65. Eleverna gör sedan uppgifterna på s. 66-67.

Vi talar om hur krönikor utgår från en personlig upplevelse till något större som många känner till (”Portal” s. 208).

Vi läser krönikor och analyserar dem utifrån krönikans kännetecken (tankekartan).

 

Läxa till nästa tillfälle: att komma på ett ämne till sin krönika.

 

7  

Vi skriver krönika

(Följ arbetsgången på s. 68-69 i ”Fixa texten”.)

 

Vi skriver krönika

(Följ arbetsgången på s. 68-69 i ”Fixa texten”.)

8 Vi skriver krönika

(Följ arbetsgången på s. 68-69 i ”Fixa texten”.)

 

Inlämning krönika/respons

 

 

 

Pedagogisk planeringKrönika 8c vt 2017

Bedömningsmatrisen har du fått på lösblad och du hittar den också i ”Fixa texten 2” på sidan 136 – 137.

/Ulrika R