Reportage

Nedan är ett förslag på hur du kan strukturera ditt reportage. Du får naturligtvis ändra i vilken ordning du skriver om de olika aspekterna och du kan lägga till egna underrubriker. När du känner dig klar med ditt reportage ska du fundera ut en bra rubrik till din prao-vecka. Du ska även skriva en kort inledning, en ingress på ca 2-3 meningar.

  1. Första intrycket/mötet

Beskriv tiden (klockslag, datum), var du är (utanför dörren/byggnaden), hur du känner dig, hur det ser ut, beskriv vem som möter dig och sedan hur det ser ut, luktar och låter när du kommer in. Beskriv om hur du blev bemött av din handledare och de som arbetar där.  Allt för att ge en känsla av närvaro – här och nu. Skriv i presens

  1. Fakta om företaget

Verksamhet – vad gör de för att tjäna pengar (typ av företag, vad de säljer)  (alla bolag)

Omsättning

Ägare

Grundad

Historik

Antal anställda

Antal butiker

Sverige/världen

  1. Arbetsuppgifter

Enkla eller komplicerade

Lätta eller tunga (fysiskt)

Beskriv hur du kände dig/mådde när du kom hem efter en arbetsdag – slutsats (analys)

Intressanta/varierande eller enahanda (enformiga, tråkiga)

Under handledning hela tiden eller självständigt arbete

Raster

  1. Yrkesgrupper

Vilka olika typer av yrken fanns på din arbetsplats? Varför behövdes ev olika typer av arbetsuppgifter?

Olika löner

Olika värdefulla, eller viktiga på olika sätt.

Vikarier

Chefer

Dagsrutiner – vad skedde likadant varje dag

  1. Arbetsmiljö (Social och fysisk)

Stämning i fikarummet under raster/pauser

Fanns det folk som var mer än arbetskamrater, dvs vänner på fritiden?

Toaletter

Slitet eller nytt

Gammalt eller modernt

Möblemang

Service-minded

Rökning?

Friskvård – möjlighet att motionera

  1. Övrigt

Språk – bra att kunna?

Speciella kläder

Ålder på de som arbetade, viktigt?

Framtid?

Expansion = utveckling?

Könsuppdelning

Skolämnen. Vilka skolämnen är viktiga

Bra egenskaper

Karriärsmöjligheter, Fortbildning

  1. Slutsats och lärdomar

Reflektera och analysera kring din arbetsplats och de olika typerna av arbetsuppgifter. Vilka lärdomar kan du dra? Vilka slutsatser kan du dra? Att ha ett arbete och kunna skapa sig ett liv med egen inkomst (boende, bil, semester, etc) är viktigt för alla människor. Varför då? Vad händer om man inte får tag på ett jobb, att ha ett jobb att gå till?

Reflektera kring att som elev gå ut på PRAO – mer tid?, olika arbetsplatser? I åttan och i nian? Reflektera vad du har lärt dig om dig själv under PRAO-tiden.