LPP + plan hind budd etik

Hinduism och Buddhism kunskapskrav

 

LPP – hinduism, buddhism och etik – ht17 åk 9

De kommande fem veckorna kommer vi att arbeta med hinduism, buddhism och etik. Syftet med temat är att du genom undervisningen ska få utveckla din förmåga att:

  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
  • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller och
  • Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

I det centrala innehållet står det att du ska lära dig:

  • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  • Varierade tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

       Arbetssätt: Ni kommer att få lyssna på kortare föreläsningar, arbeta med utredande frågor och se på film. Ni kommer att få examineras genom ett prov vecka 46 samt en skrivuppgift under vecka 48.

Veckoplanering:

 

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lässtöd Re Utkik
42 Föreläsning Hinduism Bearbetning uppgift: Ta reda på: Hur påverkar religionen hinduers liv? Hur påverkar hinduismen och samhället varandra? Hur påverkar hinduismen västerlandet och andra religioner? Sid. 236-254
43 Fortsättning uppgift. Genomgång uppgift, film. Föreläsning buddhism Sid. 281-300
45 Bearbetning uppgift:

Ta reda på: Hur påverkar religionen buddhisters liv? Vad skiljer de olika riktningarna åt inom buddhismen? Vad är lika och ad är olika inom hinduismen och buddhismen?

Fortsättning uppgift. Genomgång uppgift, film Sid 281-300
 
Beskriver Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jämför Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Förklarar

 

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. . Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Religion åk 9 om Hinduism och Buddhism