Prov i historia om orsakerna till 1.a världskriget på tisdag v.41.