Samhällets ekonomi

Detta ska ni kunna!

Vad är egentligen ekonomi? Hur påverkar det mig?  På vilket sätt är jag en del av ett ekonomiskt system? Hur har vi råd med välfärden? Varför stiger priser? Dessa frågor ska vi titta närmare på under ett antal veckor.

Syfte

Eleven ska ges möjlighet att utveckla förmågor som att

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Centralt innehåll

 

 

 

Vecka Innehåll Uppgifter Lässtöd
 

48

Introduktion: Vad är ekonomi? Privatekonomi Köpa lägenhet, göra egen budget Lyxfällan

Lässtöd 124-125 Cap

 

49

Föreläsn. Produktionsfaktorerna

Produktionsmodellen. BNP, HDI

Ekonomiska kretsloppet

Läxförhör fre/tor

Begreppsträning: Produktionsfaktorer.

Modellanvändning: BNP, tillväxtfaktorer

Kahoot

Lektionsfilm

Lässtöd 126, 134 Cap

 

 

 

50

Ekonomiska kretsloppet

Offentlig ekonomi

 

Aktietävling,

Använda kretsloppet utifrån olika förändringar

Lektionsfilm

Lässtöd: 128-131 Cap

Uppgift: Sverige förändras i en globaliserad värld

Kahoot/Socrative

 

51

Utbud och efterfrågemodellen Läxförhör fre/tor

Socrative

Hur sätts priset på en vara? Konjunkturer. Lässtöd 133, 135 Cap

Uppgift: Så sätts priset i en marknadsekonomi

 

2

Onda och goda cirkeln

Hög och lågkonjunktur

Privatekonomi, använda begrepp och modeller Lässtöd: 137, 135

Kahoot

 

3

Ekonomiska system

Sveriges ekonomiska utveckling

Jämför olika system, fördelar och nackdelar Lässtöd: Häfte
4 Företag: Handelsbolag, Ekonomisk förening, Aktiebolag Hur startar man ett företag? Lässtöd: Häfte

film. Företagsformer

 

 

 

5

Klimat-, social-och ekonomisk påverkan Diskussionsfrågor: Fair trade, zero waste, etik, greenpeace.

Tolka diagram över ekonomier i olika länder

Lässtöd:Dokumentär
6 Prov i samhällets ekonomi    

 

 

 

 

Matris i samhällskunskap

 

Jag…
Beskriver Hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer Hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer Hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Förklarar Med enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation Med enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation Med enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Jämför olika perspektiv på samhällsfrågor och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

 

 

olika perspektiv på samhällsfrågor och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

 

 

olika perspektiv på samhällsfrågor och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

 

 

       

 

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enklasamband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

BEGREPP:

Produktionsmodellen: faktorer, tillväxtfaktorer, BNP

Produktionssektorer: Service, industri, jordbruk

Ekonomiska kretsloppet: offentlig, hushåll, bank, företag, utlandet (import, export)

Spara/konsumera: banken, värdepapper, i madrassen, värdesaker, ränta på ränta, effektiv ränta, inlåningsränta-utlåningsränta.

KPI, inflation,

Utbud/efterfrågan/pris (räta linjens ekvation)

Företag: ekonomisk förening, handelsbolag, aktiebolag

Ränta, lån, pant/säkerhet

Skatter: indirekta (moms), direkta, punktskatter, statlig, kommunal, landsting, bolags-, vinstskatt, skatteavdrag, ränteavdrag, deklaration

Budget, netto, brutto, disponibel inkomst

Maknads-, plan- och blandekonomi (monopol, fri konkurrens, statligt ägande)

Olika marknader (finansmarknad, råvarumarknad, penningmarknad, osv)

Modell: onda cirkeln Reklam, slit/släng, klimatet

Världshandeln, globala marknaden