Möss och människor ska vara utläst till torsdagslektionen då vi arbetar med uppgifter skriftligt/muntligt till hela verket.

God läsning!

Ulrika R