På fredag har vi läxförhör på könssjukdomar och preventivmedel.

Följande könssjukdomar har vi valt att ta upp inför läxförhöret:
1. Herpes
2. Klamydia
3. HIV/Aids
4. Gonorré
5. KOndylom

Med dessa frågor:
Symptom, hur märker man att man har det?
Hur behandlas man?
Finns det följder av sjukdomen?

 

Följande preventivmedel har vi valt att ta upp inför läxförhöret:
1. Kondom
2. P-piller
3. Spiral

Med dessa frågor:
Vart får man tag på det?
Hur fungerar preventivmedlet?
Vad skyddar det mot?

http://www.umo.se/Sex/Skydd-mot-konssjukdomar/

http://www.umo.se/Sex/Konssjukdomar/