Fredag 17/11. Läxa 10.

Onsdag 22/11. Alternativdiagnos 3. Gör klart grön kurs och träna på diagnosen i matteboken s. 88-89 innan.