Då är vi igång direkt med Kemi och syror och baser!

Här är LPP:n och planeringen:
LPP, syror och baser
Ordlista vatten (surt-basiskt)

Vecka: Måndag Onsdag/Torsdag Fredag
v. 18 Utdelning av kemiböcker
Genomgång av planering
PPT: syror och baser Lov
v. 19 Syror och baser
Labb: Syror och baser i
vardagsprodukter
Labb: pH i munnen
Labb: Sockra bort surt
 Neutralisation
Labb: Neutralisation
v. 20 Labbrapportskrivning

Vatten

Vattnets kretslopp
Labb: Vad löser sig i vatten
Labbrapportskrivning
v. 21  Repetition Labb-test Skriftligt test