När och var? Torsdag 6/4 i AULAN

Nu på torsdag är det dags att skriva er individuella utvärderingsuppgift om PT-projektet. Ni kommer att analysera er planering, träningsperioden och resultatet utifrån de diskussionsfrågorna vi arbetade med på lektionen v.12. Svaren som ni skrev tillsammans i PT-paren på diskussionsfrågorna kan ni hämta hos mig om ni inte redan fått dem.

Förbered dig genom att läsa igenom och besvara diskussionsfrågorna, ta gärna också hjälp av Power pointen och sammanfattningen av projektet som är bifogad. Ni kommer få ha tillgång till ert PT-häfte när ni skriver uppgiften.

/ Helena

Diskussionsfrågor utvärdering PT

PT- powerpoint utvärdering

PT-sammanfattning