Att skriva en RECEPTION

Nu när vi har läst färdigt Perks of Being a Wallflower, ska vi skriva en reception som även ska kamratbedömas. Här kommer några snabba instruktioner (se även utdelat lektionsmaterial):

I en reception handlar det om att FÖRMEDLA vad DU upplevt. (Ett tips är att läsa igenom dina läsloggar, dvs. Creative Connections, Summaries etc. innan du börjar).

  • Hur har boken berört dig?
  • Vilka funderingar har uppstått ?
  • Vilka kopplingar har du gjort? Dels till dig själv, dels till det samhälle vi lever i.
  • För att UTVECKLA dina reflektioner kan du dra paralleller till ditt eget liv och erfarenheter, eller med något du har sett på tv eller läst.

Struktur i texten:

Inled genom att tydliggöra vad du kommer att ta upp i din text

Beskriv och motivera dina reflektioner (tydligt med referens till boken)

Avsluta genom att ”knyta ihop” och sammanfatta vad du kommit fram till