Imorgon ska vi ha ett E-prov på Tal och Enheter:

Kapitel 1 Tal:
Prioriteringsregler- addi och subtr och multi o divi
Avrundning
Heltal och decimaltal på tallinjen
Multi och divi med 10, 100 och 1000
De 4 räknesätten och deras begrepp
Räkna med decimaltal

Enheter:
Prefix, vad det är och även kunna dom
Enheterna- växla mellan dom, omvandla enheterna
(Längd, vikt och volym)
Medelhastighet

www.matteboken.se
Gå in på årskurs 7 och kika på
Tal och de fyra räknesätten
Enheter och Geometri (enheter och prefix)

Facit Diagnos
1 Tal
1 a) 235 b) 1 062
c) 12 305
2 a) Till exempel 6 798
b) 9 876
c) 6 789
3 a) A – 0,2 B – 1,5 C – 2,9
b) A – 2,01 B – 2,07 C – 2,115
4 a) 2 000 b) 3
c) 5 hundradelar
5 a) 2,03 b) 7,5
6 13,15 s
7 a) T.ex. 5,83
b) T.ex. 0,85
8 1,089 1,09 1,1 1,123 2,1
9 a) 32 b) 40,5
c) 3 d) 5 750
10 a) 8,5 b) 4,375
c) 0,25 d) 0,0105
11 a) 13 000 b) 13 500
c) 13 480
12 a) 84 b) 83,9
c) 83,93
13 a) Addition
b) Multiplikation
c) Division
14 a) 27,92 b) 53,4
c) 31,5 d) 2,4
15 a) 27 b) 55
c) 44 d) 17

2 Enheter
1 a) 0,001 b) 0,01
c) 1 000
2 a) 350 cm = 35 dm = 3,5 m
b) 170 cl = 17 dl = 1,7 l
c) 2 hg = 0,2 kg = 200 g
3 a) 30 cm b) 27 cm
4 150 cl = 1,5 liter
2 dl = 0,2 liter
1
__
2
liter = 500 ml
5 3 liter
6 100 g 2 hg 0,4 kg
1
__
2
kg
7 3 h
8 75 km/h
9 a) 135 km b) 15 km
10 a) 3 h 45 min
b) 1 h 40 min
11 Kl. 14.15
12 Något (alt. en stavelse) som
sätts i början av ett ord och
som används för att skriva
stora eller små tal i en enklare
form.