År 9 Mälarhöjdens skola

För kunskap mot nya höjder!

Kategori: Veckobrev 9B (Sida 1 av 17)

Information gymnasieantagningen

INFORMATION OM DEN PRELIMINÄRA ANTAGNINGEN

TILL GYMNASIESKOLAN 2018

Vad krävs det för poäng för antagning preliminärt

Hur ser det ut efter första ansökningsperioden

Den 16 april kan du logga in på www.gyantagningen.se med ditt lösenord och se din poäng (ditt meritvärde) från höstterminsbetyget och vilken poäng som preliminärt är lägsta poäng som krävs för antagning till utbildningarna som du har sökt. Det är endast de sökande som är preliminärt behöriga som ingår i den preliminära antagningskörningen. Det framgår vid sidan av din poäng vad lägsta poäng för antagning är preliminärt.

Du kan också se antagningsgränser – lägsta poäng för antagning – för samtliga utbildningar inom Storsthlm. Antagningsgränserna ligger på hemsidan per kommun, skola och fristående gymnasieskola.

Tänk på att dessa antagningsgränser är preliminära. Erfarenheten från tidigare

år visar att antagningsgränserna kan bli något högre vid slutantagningen då betygen i slutbetygen kan ligga något högre än i höstterminsbetygen. Antagningsgränserna kan också ändras på grund av att sökande gör nya val under omvalsperioden.

För dig som har gjort färdighetsprov

Om du har gjort färdighetsprov till någon utbildning kan du se resultatet från det provet när du loggar in på din ansökan.

Introduktionsprogram

Sökande till Programinriktat individuellt val och vissa Yrkesintroduktion ingår i den preliminära antagningen.

Till övriga introduktionsprogram görs ingen preliminär antagning. 2 (2)

Vill du ändra något i din ansökan?

Omvalsperioden 19 april 15 maj

Om du vill lägga till eller ta bort utbildningar eller ändra ordningen mellan dina tidigare val kan du göra det under tiden 19 april 15 maj. Du gör ändringarna genom att logga in med ditt lösenord på www.gyantagningen.se. Du bekräftar och skriver ut din ansökan som ska undertecknas av dig och lämnas till din studie- och yrkesvägledare (SYV). Om du inte går i skolan skickar du den utskrivna och underskrivna ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Vill du inte ändra något i din ansökan?

Om du vill att din ursprungliga ansökan ska gälla

Slutantagningen görs under sommaren. Du loggar in för att se resultatet från den 2 juli.

Om du vill att din ansökan som du gjorde till den 15 februari även ska gälla vid slutantagningen så gör du inget ändringsval.

Lösenord

Om du inte har kvar ditt lösenord kan du gå in på www.gyantagningen.se och klicka på ”Logga in” och ”Glömt lösenord” så skickas ditt lösenord till din e-post. Du kan även kontakta din studie- och yrkesvägledare på skolan eller maila till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Dina kontaktuppgifter

När du är inloggad ska du kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer. Viktigt att din e-post och telefonnummer är ifyllt och korrekt.

Ytterligare frågor

Om du har frågor kring din ansökan och antagningen kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare eller vända dig till Gymnasieantagningen Storsthlm; Mail: gyantagningen@storsthlm.se
Telefon: 08-580 080 00, måndag-torsdag 9.00-11.00
Besök: Torsdag 13.00-15.00
Besöksadress: Fatburen, Södermalmsallén 36, hiss B plan 5
Postadress: Gymnasieantagningen Storsthlm, Box 4404, 102 68 Stockholm

 

9b, Veckoblad vecka 16

Hej,
Den här veckan skriver eleverna Nationella i SO/samhällskunskap. Detta sker på onsdag och fredag, de börjar klockan 9.00 (sal C206, sal C131 för de som har extra anpassningar). Efter proven är det skola som vanligt.

På onsdagskvällen är det öppet hus, några föräldrar har anmält sitt intresse och det är fortfarande inte försent att osa.
Vi kommer att ha SO och matte i sal C314. Evenemanget startar på skolgården 16.30 där rektor kommer hålla tal, sedan går vi gemensamt upp till klassrummet.
Efter lektionerna går vi till matsalen och äter, eleverna äter gratis och föräldrarna får betala 20 kronor för soppa och bröd.

De nationella proven fortsätter veckorna framöver, datum finns på provschemat.

Med vänlig hälsning Li, Anders och 9b

9b Veckoblad vecka 15

Hej,
På onsdag är det nationellt prov i NO, eleverna börjar klockan 9.00 i klassrum C106. Provet pågår mellan 9.00-12.15. Från 13.15 är det lektioner som vanligt.

Under vecka 16 skriver eleverna nationellt prov i SO på onsdag och fredag, de börjar kl 9.00, efter lunch har de vanlig skoldag.

Onsdag den 18/4 16.30-19.00 har vi öppet hus. 9:orna kommer att ha lektioner som ni kan besöka mellan 16.30-18.00. Efter det går 9:orna och äter middag i matsalen, föräldrarna är då också välkomna att äta men får betala för sin middag.

Med vänlig hälsning 9b, Li och Anders.

Schemabryt 28/3

Schemabryt 28/3 Åk9

Du har fått en tid för ditt labbpass, utöver det ska du gå på två olika pass där du kan jobba klart eller repetera inför de nationella proven i SO och NO. Du ska ha valt pass på svalen, om du inte har det är det viktigt att du anmäler vilka pass du ska gå till hos din mentor.

Du kan gå till följande klassrum: C314, C315, C116. Varje klassrum tar emot max 27 elever, om det är fullt så går du till nästa klassrum.

De lärare som finns i klassrummen är Li, Peter, Leila och Aljaz.

9b, Veckoblad vecka 13

Hej,
På onsdag har vi schemabrytande dag. Eleverna ska skriva nationellt prov NO-labb, det tar ca 1 timme. Övrig tid får eleverna själva välja pass och aktivitet. De har fått ett pass för labben, de övriga passen som de kan välja mellan ligger mellan 8.30-14.00. Det kan t.ex. betyda att om de har labb 8.30-9.30 så kan de välja pass 2 (10.00-11.00) och pass 3 (11.30-12.30). Det sista passet ligger 13.00-14.00, vi gissar att få kommer välja det passet.
Eleverna går i skolan på torsdag, men är självklart lediga på fredag – sen är det lov.

Efter lovet kommer de nationella proven mer regelbundet, vi börjar med NO vecka 15 och sen SO vecka 16. På NO- och SO-lektionerna håller vi nu på att repetera inför proven.

Med vänlig hälsning Li och Anders

9b, veckoblad v. 12

Hej,
Onsdagen den 18 april har vi öppet hus på skolan, det innebär att eleverna går i skolan mellan 16.30-19.00. De får middag på skolan, även föräldrarna kan äta på skolan men får då betala för maten.
Från klockan 16.30 kommer eleverna ha lektioner där föräldrarna är välkomna att besöka.
Eleverna får för detta vara lediga den 31/4, på så sätt får de en långhelg då de är lediga den 1/5. De elever som inte kan närvara måste lämna in en ledighetsansökan.

Med vänlig hälsning Li, Anders och 9b

Läxor/prov
Spanska Tony: glosor till torsd/fred

9b Veckoblad vecka 11

Hej,
Den här veckan sätter vi igång med de nationella proven. Vi inleder i morgon med svenska läsförståelse, kl 9.00 i sal C106. De skriver fram till 12.30. Efter lunchen är det dags för spexfotot kl 13.50.
De elever som har speciella anpassningar, dvs lyssna på text eller skriva på dator, skriver i sal C131.
På torsdag gör de skrivdelen i svenska, kl 9.00 i sal C106. De skriver fram till 12.45. De med anpassningar skriver fortfarande i C131.
Eleverna får ha med sig något att äta och dricka, det får inte lukta eller prassla. De ska självklart ha med sig pennor och sudd.

Li, Anders och 9b

Läxa:
Franska Leila, skriva klart texten om sin region.

9b, Veckoblad vecka 8

I morgon är det idrottsdag. De som ska vara i Västertorp börjar sina aktiviteter 8.30, de bör därför vara där i tid för att byta om. De ska även ha med sig 25 kr och innerskor.
De som ska åka skridskor  ska vara vid Mälarhöjdens tunnelbana klockan 9.00.

Med vänlig hälsning Li, Anders och 9b

Prov/läxor:
So: examination
NO: prov idag
Spanska Josefina: ingen läxa
Spanska Tony: ingen läxa, redovisning första lektionen efter lovet.
Tyska: Ingen läxa
Franska Helena: redovisning artist
Franska Leila: ingen läxa
Engelska: inlämning efter lovet
Teknik Anders: spelet ska vara klart för inlämning efter lovet.

 

9b Veckoblad vecka 7

Hej,
På tisdag nästa vecka är det dags för schemabrytande dag, hälften av eleverna ska gå på gympass på Västertorp de andra ska åka skridskor. Eleverna har valt aktivitet.

På torsdag är det sista dagen för att lägga in sina gymnasieval, se till att spara dvs ”bekräfta” innan torsdag. På torsdag kommer det vara väldigt många som är inne på hemsidan så försök att gå in redan nu.  Mariette vill även att ni skriver ut era val och lämnar in till henne. De som inte har skrivare hemma kan göra det under SO-lektionen på onsdag.

Med vänlig hälsning Li, Anders och 9b

Prov/Läxor:
SO: examinationsuppgift under två gånger
NO: måndag NO-prov – genetik
B-språk, alla har prov under veckan: Josefina – torsdag, Tony – onsdag/fredag, Helena – fredag, Leila – onsdag, Aljaz – måndag (idag).
Engelska: Ha ska kolla på shakespearfakta, eleverna ska fråga idag vad det betyder.

9b, veckoblad vecka 6

Hej
Tisdagen den 20/2 är det idrottsdag. Då kommer eleverna få två möjligheterna, åka skridskor eller gruppträna i Västertorp. För de som väljer Västertorps tas det ut en avgift på 25kr, det innebär att eleverna måste få godkänt av föräldrarna. Eleverna kommer idag få hem en blankett som ska skrivas på och lämnas åter på onsdag. De som inte lämnar in den på onsdag får automatiskt åka skridskor.

Läxor/prov:
Engelska – vi ska titta på en film som är baserad på en Shakespeare. Tips: Then things I hate about you, Much to do about nothing. Fler förslag finns hos Leila.
Spanska Tony: torsdag/fredag glosor, finns på quizlet
Spanska Josefina: läxa till fredag, vi ska räkna till en miljon.
Tyska: inget
Franska: Helena, läxa till fredag indirekt objekt pronom
Franska: Leila, imperfekt läxa onsdag
SO – examinationsuppgift under vecka 7 och 8
NO  – prov vecka 8, måndag
Alla b-språk har prov vecka 7

Sida 1 av 17

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén