År 9 Mälarhöjdens skola

För kunskap mot nya höjder!

Kategori: Sv C (Sida 1 av 2)

Mall för reception

Skriv en Reception  Klar V.49-V.50

 

Ordet reception kommer från engelskans reception, som betyder mottagande. I en reception ska du alltså ägna mycket fokus åt hur du mottagit boken, hur den har berört dig eller inte berört dig, vilka funderingar som har uppstått och vilka kopplingar du har gjort till dig själv och det samhälle du lever i. Dina logganteckningar kommer vara till en god hjälp när du ska skriva ihop receptionen.

 

Utgå från följande punkter
Jag vill inte att du använder dig av rubriker, dela istället in receptionen i fyra stycken.

 

 • Gillanden. Är det något med texten, språket eller innehållet som du gillar och tycker är särskilt fint eller bra?
 • Ogillanden. Finns det något med texten som du inte gillar, eller har svårt att ta till dig.
 • Frågetecken. Finns det något du inte förstår eller inte kan ta till dig?
 • Kopplingar. Finns det något du tycker hänger ihop, finns det ett mönster i texten? Finns det något du känner igen från ditt eget liv?

Svenska Novellskrivande

LPP – Novell klart V.49

Eleverna ska fram till jul läsa och skriva noveller, arbetet är både en del av förberedelserna för de muntliga nationella proven samt en skrivträning.

Vi utgår från den spänningsroman ni just nu läser. Ni skriver om en figur/karaktär i boken. Det kan vara huvudpersonen, men också någon annan som figurerar i boken. Ni lånar drag av karaktären och miljön, men i övrigt är det bara fantasin som sätter gränser för vad ni hittar på om den person ni valt att skriva om.

Ca 2st A4-sidor. Tänk på att träna på att gestalta, använda skrivregler, bildspråk, dialoger, tidsperspektiv, berättarperspektiv.

 

Arbetsgång:

Vi kommer under vecka 48 läsa och samtala om noveller, arbetet utgår från arbetssättet som de muntliga nationella proven i svenska är uppbyggt av. De muntliga nationella proven i svenska genomförs på onsdagen vecka 49.
Under vecka 49-50 skriver eleverna på sina noveller, i sitt arbete utgår vi från de generella dragen för novellskrivande som vi hittar i Genrekoden.

Syfte:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift¨
 • läsa och analysera texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll:

 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till dras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

 

Matris

Aspekter
Innehåll I texten finns enkla gestaltande beskrivningar.
Texten försöker fånga novellens typiska drag genom enkla berättargrepp.
I texten finns passande gestaltande beskrivningar.
Texten fångar relativt väl novellens typiska drag genom utvecklande berättarbegrepp.
I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar.

Texten fångar väl novellens typiska drag genom  välutvecklade berättargrepp.

Struktur Dramaturgin är enkel, men ändå urskiljbar och passar i huvudsak till texten.

Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.

Textbindningen är enkel.

Dramaturgin är relativt passande.

Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur.

Textbindningen är utvecklad.

Dramaturgin är passande.

Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.

Textbindningen är välutvecklad.

Språk, stil och skrivregler Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget.

Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.

Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget.

Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.

Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i sammanhanget.

Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Helhets-bedömning Texten är ett försök till novell. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation Texten fungerar relativt väl som novell. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar väl som en novell. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

 

 

Läsprojektet ”Andra världskriget”, alla 9:or

Läsprojekt andra världskriget

Läxa svenska 8c vecka 20

Läsläxa till torsdagar:

v. 20 till s. 69

v.21 till s. 146

v.22 till s. 207

Glöm inte att ni till torsdagslektionen vecka 20 ska ha valt ett ämne till ert tal!

/Ulrika R

Läxa v. 12 svenska 8c

Möss och människor ska vara utläst till torsdagslektionen då vi arbetar med uppgifter skriftligt/muntligt till hela verket.

God läsning!

Ulrika R

8c Svenska v. 10-14

Möss och människor

Under veckorna 10-14 ska vi arbeta med  Möss och människor av John Steinbeck.  Att ta steget ut  i den utländska litteraturfloden är viktigt, och ni kommer att märka en del skillnader jämfört med er tidigare läsning. Steinbecks historier kännetecknas av att de bygger på verkliga historiska skeenden och personligheter som tvingas kämpa hårt för att klara tillvaron.

Arbetsgång:

Vecka 10                       Läsa kapitel 1-2 + frågor som besvaras skriftligt. Diskussion kring det lästa.

Vecka 11                       Läsa kapitel 3-4 + frågor som besvaras skriftligt. Diskussion kring det lästa.

Vecka 12                       Ha läst ut boken + separata frågor. Diskussion kring det lästa.

Vecka 13                       Film Möss och människor. Slutuppgiften presenteras (med separat PP för denna uppgift).

Vecka 14                      Skrivuppgift.

Pedagogisk planering: Möss och människor årskurs 8

/Ulrika R

 

 

 

Svenska 8c: vecka 6-8

Krönika

Nu har det blivit dags för oss att läsa och skriva krönikor. En krönikör hittar spänning i det enkla och alldagliga, till exempel jobbiga telefonsignaler och matsalsköer eller tjatiga föräldrar. En tidningskrönika handlar alltså om små detaljer som få tänker på, men som de flesta kan känna igen sig i.

Krönikan kan bygga på vad som helst: en händelse, en iakttagelse, ett minne, en nyhet eller något helt annat.  I krönikan utgår skribenten från sina personliga upplevelser och kopplar dem till något ”större”.

Skriftlig uppgift:

Tänk dig att du blivit uppringd av en ungdomstidning. De tycker att du är en intressant person och de vill att du ska skriva en krönika i deras tidning. Du får själv bestämma vad krönikan ska handla om, men tidningen vill att du ska tänka på att deras målgrupp är ungdomar. Texten ska vara cirka en A4 lång.

Inspiration:

Linda Skugge: Ni är bortskämde pubbeungar

Alexander Schulman: Jag hatar telefonin och skulle gärna utplåna den

Konsumentverket: krönikor av ungdomar

 

Arbetsgång:

Vecka Lektion 1 Lektion 2
6 Introduktion arbetsområdet. Vi arbetar i boken ”Fixa texten 2”.

Vi läser s. 57- 65. Eleverna gör sedan uppgifterna på s. 66-67.

Vi talar om hur krönikor utgår från en personlig upplevelse till något större som många känner till (”Portal” s. 208).

Vi läser krönikor och analyserar dem utifrån krönikans kännetecken (tankekartan).

 

Läxa till nästa tillfälle: att komma på ett ämne till sin krönika.

 

7  

Vi skriver krönika

(Följ arbetsgången på s. 68-69 i ”Fixa texten”.)

 

Vi skriver krönika

(Följ arbetsgången på s. 68-69 i ”Fixa texten”.)

8 Vi skriver krönika

(Följ arbetsgången på s. 68-69 i ”Fixa texten”.)

 

Inlämning krönika/respons

 

 

 

Pedagogisk planeringKrönika 8c vt 2017

Bedömningsmatrisen har du fått på lösblad och du hittar den också i ”Fixa texten 2” på sidan 136 – 137.

/Ulrika R

Svenska 8c vecka 5

Nästa vecka ser jag fram emot att träffa ett gäng vältaliga grekiska gudar och gudinnor. Läxa till torsdag är att träna på er presentation.

Har du varit borta hittar du arbetsgången här.

Vi ses!

Ulrika

Svenska vecka 2-5

Grekisk mytologi – en presentation av gudarna

Vi inleder terminen med att fokusera på att utveckla förmågan att förbereda och genomföra muntliga redogörelser.

Arbetet kommer att ske i grupper. Ni blir tilldelade en grekisk gud/myt som ni ska fördjupa er i. Ni kommer att få en text av mig, men ni kommer även att behöva söka ytterligare information på egen hand.

Ni ska under vecka 5 hålla en presentation i jag-form av er antika gud/gudinna i cirka 3 minuter. Redogörelsen ska innehålla fakta om guden/gudinnan och återberätta dessutom gärna kort en myt om hen.

 Planering

Vecka 2: Introduktion arbetsområde; repetition grekisk mytologi

Vecka 3: Förberedelse i grupp

Vecka 4: Förberedelse i grupp

Vecka 5: Redogörelse

 Arbetsgång

 1. Läs tillsammans myten om er gud/gudinna
 2. Skriv ned stödord och gör en tankekarta som du kan använda för att återberätta myten.
 3. Sök kompletterande information.
 4. Förbered er att återberätta om guden för era klasskamrater, men i jag-form. Berätta så spännande du kan om ”ditt” liv.
 5. Träna tillsammans i gruppen inför presentationen. Ge varandra tips och stöd. Glöm inte att tänka på kroppsspråket. Man får gärna använda kostym och rekvisita för att förstärka sitt budskap.
 6. Uppträd som den grekiska gud/gudinna vars historia du ska redogöra för.
 7. Lyssna och lär om de andra gudarna/gudinnorna.

Lycka till!

/Ulrika

 

 

LÄSLÄXA 8C VECKA 48-50

”Det gamla huset ligger vackert vid en sjö omgiven av bokskog. Det byggdes en gång i tiden som barnkoloni. Hit flyttar 14-årige Joel med sin familj. De ska förverkliga sin dröm om att driva ett vandrarhem. Men redan första dagen börjar det hända oförklarliga saker. Joel hör gråtljud som ingen annan hör, han ser ljusfläckar där inget ljus finns och möter en man som ingen annan verkar se… Är det något övernaturligt? Eller håller Joel på att bli galen?”

img_9685

Så lyder baksidestexten på vår nya gemensamma bok Barnkolonin av Kerstin L Hahn. Eftersom vi just nu skriver skäcknoveller i skolan tänkte jag att vår bok skulle vara på samma tema. Läsningen sker i första hand hemma som läxa enligt följande planering:

Läsläxa till fredag:

Vecka 48: Ha läst till sidan 68.

Vecka 49: Ha läst till sidan 135.

Vecka 50: Ha läst till sidan 206.

Boken får ni på måndagens so-lektion.

God läsning!

Ulrika R

 

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén