År 9 Mälarhöjdens skola

För kunskap mot nya höjder!

Kategori: No B (Sida 2 av 2)

Planering Kemi: Vatten, luft och materia. Helenas NO-grupper

Hej

Här kommer planering och matris för området i kemi:
Luft, vatten och materia.

Kemi- Vatten, luft och materia

Elevernas bedömningsmatris Luft, vatten och materia

// Helena

7NO1 och 7NO4 Flipp: Kraft skapar rörelse

Hej

Här är flippen till fredag 23/10

7NO1 och 7NO4 Flipp om rörelse

Här kommer flippen om rörelse
Lös kluringen på slutet 🙂

// Helena

7NO1 och 7NO4 Densitet- andra flippen

Hej!

Här kommer andra flippen att titta på inför onsdagen/torsdagens lektion.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=OA9CxpY-Y1k]

Kom ihåg att skriva klart slutsatsen på Densitetslabben.
Den kommer vi att använda v. 45.

Mycket nöje 🙂
// Helena D

Laboration- Densitet

Laboration- Densitet IMG_8274

Uppgift: Att ta reda på olika föremåls densitet

Vattnets densitet: 1g/cm3

Hypotes: Har föremålet högre eller lägre densitet än vatten? (Alltså, flyter föremålet eller inte? )

Materiel: Bägare, Mätglas, Olika föremål, Våg, och vatten

Utförande: Skriv hypoteser på varje IMG_8275föremål.
Lägg föremålet i en bägare med vatten, se efter om det flyter eller sjunker, anteckna det ni ser.
Kolla i mätglas/ alternativt mät föremålet och räkna ut volymen.
Väg förmålet på en våg.

Räkna ut föremålets densitet genom att ta vikten och dividera med volymen. Anteckna resultatet.

Resultat: Visa dina resultat i en tabell IMG_8277

Slutsats: Om era föremål och deras densitet i jämförelse med vattnets. Är det rimliga resultat? Hade man kunnat göra annorlunda?

 

Lycka till!

// Helena

 

7NO1 och 7NO4 Helenas Planering och första flippen.

Hej

Här kommer planeringen i fysik.
Även första flippen- mycket nöje 🙂

Kraft och tryck ht 2015

Elevernas bedömningsmatris kraft och tryck

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=_7lS5eDPUH8]

Vi ses!
// Helena

7NO1 och 7NO4 Biologi- Ekologi- Begrepp

Här är de begrepp vi har jobbat med.
Det finns fler dock…

Djursamhälle- Alla djur som lever i ett ekosystem
Nisch- Den miljö där en växt eller ett djur trivsbäst, där de har specialicerat sig.
Näringskedja- Skiss på hur växter ätsav växtätare som i sintur äts av köttätare.
Kretslopp- Olika ämnens cirkulation i naturen, inget försvinner alltgår runt runt
Naturligt urval- De bäst anpassande överlever i naturen.
Ekosystem- Alla djur och växter som lever i ett bestämt område i naturen.
Ekologi- Läran om samspelet naturen
Växtsamhälle- Alla växter som lever i ett ekosystem.
Nedbrytare- De organismer sombildar jord av dödaväxter och djur
Producenter- Alla växter som somger djur syre och näring
Konsumenter- Alla djur, då de andassyre och äter.
Näringsväv- Flera näringskedjor som är ihopflätade.
Population- Det är alla djur ellerväxter inom enbestämd art i ett ekosystem
Biologisk mångfald- Att det finns många olika arter i naturen

Habitat- område som en art behöver för att överleva
Biotop- Ett bestämt område, tex sjö, åker
Opportunist- En art som kan anpassa sig efter omgivningen och leva där, tex duvor
Pionjär- En växt som kan växa efter en naturkatastrof, tex brandnävaefter en skogsbrand
Specialist- En art som behöver ett specifikt habitat för att överleva
Anrika- När gifter sprider sig och blir mer koncentrerad i en näringskedja
Trofinivå- en del i en näringspyramid, tex toppkonsumenter
Bärförmåga- Hur många individer ett ekosystem klarar av
Abiotisk- ickelevande, tex solljus, syre
Biotisk- Levande, tex när ett djur dör, tas om hand av nedbrytare

7NO1 och 7NO4 Biologi med Helena- labbrapport

Hur du skriver en labbrapport

Datum

 

 • Datum för genomförandet, ditt namn (överst) och namn på gruppmedlemmar.

Rubrik

 • Vad hette undersökningen/labben

Uppgift

 

 • Syftet med undersökningen. Vad ska laborationen/undersökningen visa?

 

Hypotes

 • Vad tror du kommer hända? Vad tror du resultatet blir?

Material

 • Vilka materiel och kemikalier användes?

Riskanalys

 • Finns några risker med laborationen, beskriv dem och hur du ska undvika dem samt vad du gör om de händer.

Utförande

 • Labbeskrivningen ska vara utförlig så att man får klart för sig som läsare hur experimentet gjordes.

Resultat

 

 • Redovisa eventuella iakttagelser under experimentet eller exkursionen.
 • Resultat kan visas i form av tabeller, diagram, bilder och grafer.

 

Diskussion och slutsats

 

 • Diskussionen ska innehålla en tolkning av resultatet.
 • Ta ev med tänkbara felkällor som kan ha påverkat resultatet.
 • Vilken slutsats kan man dra av resultatet?

Källor

 • Ange vilka källor du använt när du skrivit diskussion och slutsats.

 

7NO1 och 7NO4 Biologi med Helena

Hej!

Här är ekologins planering som ni tidigare fått utlämnat i grupperna.
Ekologi ht 2015

Här hittar ni även matrisen vi arbetade ihop för att checka av sig själv.
Elevernas bedömningsmatris ekologi

// Helena

6B Dags för digitalt NO-test

Så var det äntligen dags för det lilla digitala testet i NO.

Vi har testet på onsdag v. 46

Det handlar om organismers anpassning och Charles Darwin.

Idag har vi repeterat utifrån matrisen.

Matrisen finns här på bloggen samt en del filmer som man kan kika på.

Vi ses! // Helena

Sida 2 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén