År 9 Mälarhöjdens skola

För kunskap mot nya höjder!

Kategori: Sv E (Sida 1 av 2)

Mall för reception

Skriv en Reception  Klar V.49-V.50

 

Ordet reception kommer från engelskans reception, som betyder mottagande. I en reception ska du alltså ägna mycket fokus åt hur du mottagit boken, hur den har berört dig eller inte berört dig, vilka funderingar som har uppstått och vilka kopplingar du har gjort till dig själv och det samhälle du lever i. Dina logganteckningar kommer vara till en god hjälp när du ska skriva ihop receptionen.

 

Utgå från följande punkter
Jag vill inte att du använder dig av rubriker, dela istället in receptionen i fyra stycken.

 

 • Gillanden. Är det något med texten, språket eller innehållet som du gillar och tycker är särskilt fint eller bra?
 • Ogillanden. Finns det något med texten som du inte gillar, eller har svårt att ta till dig.
 • Frågetecken. Finns det något du inte förstår eller inte kan ta till dig?
 • Kopplingar. Finns det något du tycker hänger ihop, finns det ett mönster i texten? Finns det något du känner igen från ditt eget liv?

Svenska Novellskrivande

LPP – Novell klart V.49

Eleverna ska fram till jul läsa och skriva noveller, arbetet är både en del av förberedelserna för de muntliga nationella proven samt en skrivträning.

Vi utgår från den spänningsroman ni just nu läser. Ni skriver om en figur/karaktär i boken. Det kan vara huvudpersonen, men också någon annan som figurerar i boken. Ni lånar drag av karaktären och miljön, men i övrigt är det bara fantasin som sätter gränser för vad ni hittar på om den person ni valt att skriva om.

Ca 2st A4-sidor. Tänk på att träna på att gestalta, använda skrivregler, bildspråk, dialoger, tidsperspektiv, berättarperspektiv.

 

Arbetsgång:

Vi kommer under vecka 48 läsa och samtala om noveller, arbetet utgår från arbetssättet som de muntliga nationella proven i svenska är uppbyggt av. De muntliga nationella proven i svenska genomförs på onsdagen vecka 49.
Under vecka 49-50 skriver eleverna på sina noveller, i sitt arbete utgår vi från de generella dragen för novellskrivande som vi hittar i Genrekoden.

Syfte:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift¨
 • läsa och analysera texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll:

 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till dras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

 

Matris

Aspekter
Innehåll I texten finns enkla gestaltande beskrivningar.
Texten försöker fånga novellens typiska drag genom enkla berättargrepp.
I texten finns passande gestaltande beskrivningar.
Texten fångar relativt väl novellens typiska drag genom utvecklande berättarbegrepp.
I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar.

Texten fångar väl novellens typiska drag genom  välutvecklade berättargrepp.

Struktur Dramaturgin är enkel, men ändå urskiljbar och passar i huvudsak till texten.

Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.

Textbindningen är enkel.

Dramaturgin är relativt passande.

Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur.

Textbindningen är utvecklad.

Dramaturgin är passande.

Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.

Textbindningen är välutvecklad.

Språk, stil och skrivregler Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget.

Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.

Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget.

Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.

Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i sammanhanget.

Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Helhets-bedömning Texten är ett försök till novell. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation Texten fungerar relativt väl som novell. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar väl som en novell. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

 

 

Läsprojektet ”Andra världskriget”, alla 9:or

Läsprojekt andra världskriget

Reportage om er praoplats

Reportage

Nedan är ett förslag på hur du kan strukturera ditt reportage. Du får naturligtvis ändra i vilken ordning du skriver om de olika aspekterna och du kan lägga till egna underrubriker. När du känner dig klar med ditt reportage ska du fundera ut en bra rubrik till din prao-vecka. Du ska även skriva en kort inledning, en ingress på ca 2-3 meningar.

 1. Första intrycket/mötet

Beskriv tiden (klockslag, datum), var du är (utanför dörren/byggnaden), hur du känner dig, hur det ser ut, beskriv vem som möter dig och sedan hur det ser ut, luktar och låter när du kommer in. Beskriv om hur du blev bemött av din handledare och de som arbetar där.  Allt för att ge en känsla av närvaro – här och nu. Skriv i presens

 1. Fakta om företaget

Verksamhet – vad gör de för att tjäna pengar (typ av företag, vad de säljer)  (alla bolag)

Omsättning

Ägare

Grundad

Historik

Antal anställda

Antal butiker

Sverige/världen

 1. Arbetsuppgifter

Enkla eller komplicerade

Lätta eller tunga (fysiskt)

Beskriv hur du kände dig/mådde när du kom hem efter en arbetsdag – slutsats (analys)

Intressanta/varierande eller enahanda (enformiga, tråkiga)

Under handledning hela tiden eller självständigt arbete

Raster

 1. Yrkesgrupper

Vilka olika typer av yrken fanns på din arbetsplats? Varför behövdes ev olika typer av arbetsuppgifter?

Olika löner

Olika värdefulla, eller viktiga på olika sätt.

Vikarier

Chefer

Dagsrutiner – vad skedde likadant varje dag

 1. Arbetsmiljö (Social och fysisk)

Stämning i fikarummet under raster/pauser

Fanns det folk som var mer än arbetskamrater, dvs vänner på fritiden?

Toaletter

Slitet eller nytt

Gammalt eller modernt

Möblemang

Service-minded

Rökning?

Friskvård – möjlighet att motionera

 1. Övrigt

Språk – bra att kunna?

Speciella kläder

Ålder på de som arbetade, viktigt?

Framtid?

Expansion = utveckling?

Könsuppdelning

Skolämnen. Vilka skolämnen är viktiga

Bra egenskaper

Karriärsmöjligheter, Fortbildning

 1. Slutsats och lärdomar

Reflektera och analysera kring din arbetsplats och de olika typerna av arbetsuppgifter. Vilka lärdomar kan du dra? Vilka slutsatser kan du dra? Att ha ett arbete och kunna skapa sig ett liv med egen inkomst (boende, bil, semester, etc) är viktigt för alla människor. Varför då? Vad händer om man inte får tag på ett jobb, att ha ett jobb att gå till?

Reflektera kring att som elev gå ut på PRAO – mer tid?, olika arbetsplatser? I åttan och i nian? Reflektera vad du har lärt dig om dig själv under PRAO-tiden.  

8DE – svenska; språkhistoria

Här är uppgiften i svenskan som ni ska göra fram till lovet. Ni renskriver den på den andra första svensklektionen vecka 13.

Språkhistoria uppgift och instruktion

Lycka till!

/Jannike

8DE – Boksamtal 16 och 20 februari

Hej!

Nu är det dags för boksamtalen som jag flaggade för tidigare. Jag hoppas att du har läst en bok som du kan vara med och diskutera. Annars är det mer än hög tid.

8E 16 feb på svensklektionen

8D 20 feb efter lunch

Förberedelser: Skriv en kort sammanfattning som du ska leverera i början av samtalet så att alla andra ska veta vilken typ av bok du har läst och vad den handlar om. Denna sammanfattning ska vara runt 1 minut lång.

Samtalets innehåll: Ni kommer att diskutera huvudpersonen och/eller andra personer som ni finner intressanta. Ni ska tydligt motivera varför ni gillar eller ogillar dem.

Ni ska välja ut en händelse i boken som ni tyckte var extra bra. Motivera varför.

Ställ gärna frågor till varandra för att föra diskussionen vidare.

I samtalet vill jag sen att ni kopplar till varandras böcker och spinner vidare på varandras resonemang. Glöm inte att lyssna på varandra och att alla kommer till tals.

Kopplingar som är bra att ha i bakhuvudet
text till text
text till dig
text till världen

Samtalen ska spelas in och skickas till mig sen!

Lycka till!

/Jannike

 

 

8DE Redovisning och jobba vidare med projektet

Hej på er!

Jag måste vara hemma och ta hand om Nora imorgon onsdag men här får ni en knuff framåt.

Ni har alla spännande projekt som det är kul att följa. Se bara till att ni inte fastnar utan att ni hela tiden rör er framåt. Även om det blir fail på vissa grejer så kan ni lära er av dem och förhoppningsvis hamna i ett ”fail forward” där ni lär er något av ert ”misslyckande” och tar er vidare framåt.

Ni jobbar antingen vidare framåt och bygger hemsida eller så eller börjar fila på presentationen.

Jag vill börja med att förtydliga vad redovisningen ska innehålla – den ska även visualilseras på något sätt (film, ppt, keynote eller vad ni vill):

 • Vad projektet har gått ut på?
 • Hur arbetsgången har gått.
 • Vad var lätt?
 • Vad var svårt?
 • Varför?
 • Reflektera över ert arbete; varför var vissa saker svårare, lättare, roligare än andra?
 • Blev det någon produkt?
 • Vad har ni lärt er?
 • Vad var det bästa med projektet?
 • Vad var det sämsta?
 • Andra smarta saker som ni vill berätta. Känn inspirationen liksom!

Vi ses!
Frågor tar jag emot per telefon.

/Jannike

8DE – Första muntliga redovisningen på SO-projektet

8D – inlämning onsdag 1 feb

8E – inlämning fredag 3 feb

Jag vill att ni i gruppen diskuterar hur långt ni har kommit och hur det går för er och vad som blir nästa steg. Se till att ni spelar in samtalet och sedan skickar det till mig i ett sms.

Utgå från dessa frågor och resonera kring ert projekt:

 • Vad går projektet ut på?
 • Vilken målgrupp har ni?
 • Hur långt har ni kommit?
 • Vad känns svårt och utmanande?
 • Vad är nästa steg?
 • Vad hoppas ni kunna redovisa när projektet är slut v.10

Lycka till!
/Jannike

8DE Den resonerande faktatexten

Hoppas att du har fått ihop den fakta du behöver för att skriva texten. Glöm inte att redovisa källorna sist i ditt dokument. Det ska vara hela länken från webbsidorna du har använt. Om någon av er har använt en tryckt källa så ska jag gå igenom hur det ska redovisas (eller så kan man ju ta en vända på nätet för att se om man kan lösa det själv…) Du ska ha minst två källor som styrker de fakta du presenterar och sedan ska du dra egna slutsatser kring det du har fått fram.

Börja med att fylla i alla rutorna i det häfte som du fick tilldelat. Se vilka faktorer som har varit viktigast för den entreprenör du har valt. För vissa är alla faktorer viktiga medan det för vissa kan vara tre som är avgörande.

Fundera även över tidpunkten som personens idé eller produkt slog igenom. Är den avgörande? Varför?

Fundera även över om det är något mer än bara idén eller produkten i sig som är viktig eller om det finns andra drivkrafter bakom succén. Tex känslor, människors identitetsskapande eller mystik.

Exempeltext… Ja vars… Här kommer den…

Jag har valt Clara Henry. För att få information om henne googlade jag på ett par olika saker. Först hennes namn naturligtvis, sedan på millenials som är den generation som hon tillhör och till sist på youtuber. Det gav mig en bild av vem hon är, hur hennes generation fungerar samt vad det innebär att vara youtuber.

Clara Henry – en kvinna i tiden (aldrig fel med en catchig rubrik)

Clara Henry är en svensk bloggare, youtuber, författare och kläddesigner som är en del av den så kallade millenialgenerationen eller generation Y. Det betyder att Clara Henry är en av de som är födda in i ett digitaliserat samhälle där mobiltelefoner och persondatorer är en självklarhet. Denna infrastruktur har varit helt avgörande för hennes entreprenörsskap då hennes sätt att nå ut har varit via internet och sociala medier.

Hon började som ungdomsreporter på Göteborgsposten och har bloggat sen tolvårsåldern. Att vara en del av milleniegenerationens barn med denna enorma möjlighet att publicera sig själv på internet samt hennes vilja att ”bli någon” har lett till att hon är en av Sveriges mest kända personer. För oss som är uppväxta med gammelmedia kan det både vara provocerande och svårt att förstå att en ung människa kan slå sig fram via kanaler som bloggar och youtube och räknar gärna bort dessa personer som mindre viktiga i mediabruset. Men Clara Henry och många med henne har visat att youtubers och bloggare är att räkna med och att kanalerna de använder är lika ”riktiga” som tidningar och tv. Dessutom styrs de bara av yttrandefrihetgrundlagen och tryckfrihetsförordningen när det gäller innehållet och är fria att styra innehållet i sina bloggar och vloggar helt själva. De kan dessutom interagera med sina fans på ett helt annat sätt än tidigare förebilder i media.

Clara Henry har även lyft det tidigare så stigmatiserade ämnet mens och skapat en plattform för unga kvinnor att diskutera något som tidigare har varit undanskuffat i samhällets mörka vrår. Dessutom har hon fått med sig andra youtubers och bloggare när det gäller detta och även killar har börjat lyfta det i olika sammanhang.  (Det här resonemanget hade kunnat utvecklas ytterligare med exempel men det orkade jag inte)

En person som Clara Henry har påverkat många unga, både tjejer och killar, och har både gett dem en röst och förmodligen även en tro på att man kan förändra tiden man lever i genom att använda alla tillgängliga kanaler för ändamålet.

Källor

https://sv.wikipedia.org/wiki/Generation_Y
https://sv.wikipedia.org/wiki/Clara_Henry
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_YouTubers

Det finns mycket man skulle kunna ha gjort bättre med texten. Fler faktorer tillexempel och så vidare men jag har ju inte heller lagt ner fem lektioner på den 🙂

Vi ses imorgon!

/Jannike

8DE Sätt mål och hitta din inre entreprenör

Terminens första projekt i Sv/SO är en mash-up av svenska, samhällskunskap, entreprenörskap, självkännedom och förmågan att sätta upp konkreta mål för sin utbildning och vidare sitt liv. Vi pratar om att ingenting är omöjligt och den enda som begränsar dig är du själv. Vi pratar också om hur viktigt det är att få följa sina drömmar och inte göra saker bara för att de förväntas av en. Om man gör saker för att ens föräldrar vill det eller för att samhällets normer driver en dit så är det dömt att ge en sur och bitter eftersmak. I ett samhälle där allt fler mår dåligt av stress både psykiskt och fysiskt så är det viktigt att få följa sina drömmar och leva sitt eget liv med motivation som drivkraft.

Med en målmedvetenhet och med verktyg för bli sin egen lyckas smed så ska eleverna nu få göra en hel del spännande saker under vecka 2-11.

Vi började veckan med att sätta upp mål för att nå våra drömmar. Ingen för stor och ingen för liten bara det var deras egen dröm. Det dök upp mål som att bli fotbollsproffs, läkare eller bara kunna lita mer på sig själv och sin egen förmåga eller att kunna stå på händer innan sommaren. Men allt föddes ur eleverna själva. Målet skulle sedan kompletteras med en väg. En väg med delmål och konkreta mätbara stopp på vägen. Det hela ska vara utvärderingsbart annars är det just bara en dröm. Vi pratade om att alla drömmar kan uppnås men inte genom att man sitter hemma och väntar. Det är knappast så att bra saker kommer till den som väntar utan vårt ledord blir:

Bra saker kommer till den som agerar.

Vidare har vi pratat om då- nu- och framtidens arbetsmarknad och yrken har sett, ser och kommer att se ut. Vilka yrken försvinner? Vilka tillkommer och vilka yrkestitlar är de ”häftigaste” 2017. Vilka yrken ska man satsa på om man vill vara säker på ett jobb och ska man följa sitt hjärta eller sin hjärna? Är pengar vägen till lycka eller är pengar bara bra om man har tjänat dem på ett sätt som gör en lycklig.

Här kan du läsa artikeln som levererar omvärldsspaningen på yrkesfronten och andra strömningar i samhället.

Att arbetsmarknaden kommer att förändras är ju ett som är säkert och entreprenören kommer att ta allt större plats och då gäller det för dagens unga att veta vad som krävs. Vi vill ju inte att ni ska vara bra på att gå i skolan utan vi vill ju att de ska vara kloka unga vuxna som är anpassade till samhället när de lämnar skolan. Så! Vem är då entreprenören som alla pratar om? Jag det gäller väl att hitta sin inre entreprenör. Vi har alla olika kompetenser (saker vi är bra på) och olika saker som driver och motiverar oss. Entreprenörer behövs inom alla områden för det handlar om att se problem och brister i vardagen och samhället och försöka lösa dem och uppfylla de behov som finns. Idag gick vi igenom vilka egenskaper en entreprenör bör ha och sen listade vi ett gäng människor som har sett behov och framställt något nytt som människor har behov och nytta av.

Här är sammanfattningen av dagens lektion i form av en fotad tavla (8E:s om ni i D-klassen inte känner igen den). Klicka på bilden så blir den skarp.

 

Vad är då syftet med det här arbetet? Jo lite olika saker men framförallt att våga tänka utanför boxen, att få tilltro till sin egen förmåga och egna idéer. Det är även att få kunskap om arbetsmarknaden och vad det är som väntar efter skolan i arbetslivet och även hur olika politiska ideologier ser på ekonomi, företagande och arbetsmarknad.

Ni kommer att bli bedömda på dessa uppgifter:

En faktatext om en entreprenör där jag tittar på hur väl ni anpassar er till genren och hur väl ni har sammanställt fakta från olika källor och sedan redovisat dem.

Här är uppgiften Entreprenörer som skapar nytt_0

Ett begreppstest

En socrative på arbetsmarknad och politiska ideoligier

Avslutande uppgift är en redovisning av ert projekt där ni själva har fått ta entreprenörens roll och utvecklat en idé som ni på ett kreativt sätt ska sälja in till klassen. Det MÅSTE INTE vara en muntlig redovisning men det FÅR vara det.

Vi ses i skolan!
/Jannike

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén