År 9 Mälarhöjdens skola

För kunskap mot nya höjder!

Kategori: SO E (Sida 1 av 3)

SO-övningar Samhällsekonomi

I den första övningen så övar du på det ekonomiska kretsloppet. Du kanske har gjort en annan visuell uppställning. Då kan du öva med den i stället.

I den här övningen hittar du alla begreppen som finns på sidan 138 i samhällskunskapsboken.

Planering samhällets ekonomi åk9

Samhällets ekonomi

Detta ska ni kunna!

Vad är egentligen ekonomi? Hur påverkar det mig?  På vilket sätt är jag en del av ett ekonomiskt system? Hur har vi råd med välfärden? Varför stiger priser? Dessa frågor ska vi titta närmare på under ett antal veckor.

Syfte

Eleven ska ges möjlighet att utveckla förmågor som att

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Centralt innehåll

 

 

 

Vecka Innehåll Uppgifter Lässtöd
 

48

Introduktion: Vad är ekonomi? Privatekonomi Köpa lägenhet, göra egen budget Lyxfällan

Lässtöd 124-125 Cap

 

49

Föreläsn. Produktionsfaktorerna

Produktionsmodellen. BNP, HDI

Ekonomiska kretsloppet

Läxförhör fre/tor

Begreppsträning: Produktionsfaktorer.

Modellanvändning: BNP, tillväxtfaktorer

Kahoot

Lektionsfilm

Lässtöd 126, 134 Cap

 

 

 

50

Ekonomiska kretsloppet

Offentlig ekonomi

 

Aktietävling,

Använda kretsloppet utifrån olika förändringar

Lektionsfilm

Lässtöd: 128-131 Cap

Uppgift: Sverige förändras i en globaliserad värld

Kahoot/Socrative

 

51

Utbud och efterfrågemodellen Läxförhör fre/tor

Socrative

Hur sätts priset på en vara? Konjunkturer. Lässtöd 133, 135 Cap

Uppgift: Så sätts priset i en marknadsekonomi

 

2

Onda och goda cirkeln

Hög och lågkonjunktur

Privatekonomi, använda begrepp och modeller Lässtöd: 137, 135

Kahoot

 

3

Ekonomiska system

Sveriges ekonomiska utveckling

Jämför olika system, fördelar och nackdelar Lässtöd: Häfte
4 Företag: Handelsbolag, Ekonomisk förening, Aktiebolag Hur startar man ett företag? Lässtöd: Häfte

film. Företagsformer

 

 

 

5

Klimat-, social-och ekonomisk påverkan Diskussionsfrågor: Fair trade, zero waste, etik, greenpeace.

Tolka diagram över ekonomier i olika länder

Lässtöd:Dokumentär
6 Prov i samhällets ekonomi    

 

 

 

 

Matris i samhällskunskap

 

Jag…
Beskriver Hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer Hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer Hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Förklarar Med enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation Med enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation Med enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Jämför olika perspektiv på samhällsfrågor och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

 

 

olika perspektiv på samhällsfrågor och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

 

 

olika perspektiv på samhällsfrågor och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

 

 

       

 

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enklasamband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

BEGREPP:

Produktionsmodellen: faktorer, tillväxtfaktorer, BNP

Produktionssektorer: Service, industri, jordbruk

Ekonomiska kretsloppet: offentlig, hushåll, bank, företag, utlandet (import, export)

Spara/konsumera: banken, värdepapper, i madrassen, värdesaker, ränta på ränta, effektiv ränta, inlåningsränta-utlåningsränta.

KPI, inflation,

Utbud/efterfrågan/pris (räta linjens ekvation)

Företag: ekonomisk förening, handelsbolag, aktiebolag

Ränta, lån, pant/säkerhet

Skatter: indirekta (moms), direkta, punktskatter, statlig, kommunal, landsting, bolags-, vinstskatt, skatteavdrag, ränteavdrag, deklaration

Budget, netto, brutto, disponibel inkomst

Maknads-, plan- och blandekonomi (monopol, fri konkurrens, statligt ägande)

Olika marknader (finansmarknad, råvarumarknad, penningmarknad, osv)

Modell: onda cirkeln Reklam, slit/släng, klimatet

Världshandeln, globala marknaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religion Hinduism och Buddhism

LPP + plan hind budd etik

Hinduism och Buddhism kunskapskrav

 

LPP – hinduism, buddhism och etik – ht17 åk 9

De kommande fem veckorna kommer vi att arbeta med hinduism, buddhism och etik. Syftet med temat är att du genom undervisningen ska få utveckla din förmåga att:

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller och
 • Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

I det centrala innehållet står det att du ska lära dig:

 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Varierade tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

       Arbetssätt: Ni kommer att få lyssna på kortare föreläsningar, arbeta med utredande frågor och se på film. Ni kommer att få examineras genom ett prov vecka 46 samt en skrivuppgift under vecka 48.

Veckoplanering:

 

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lässtöd Re Utkik
42 Föreläsning Hinduism Bearbetning uppgift: Ta reda på: Hur påverkar religionen hinduers liv? Hur påverkar hinduismen och samhället varandra? Hur påverkar hinduismen västerlandet och andra religioner? Sid. 236-254
43 Fortsättning uppgift. Genomgång uppgift, film. Föreläsning buddhism Sid. 281-300
45 Bearbetning uppgift:

Ta reda på: Hur påverkar religionen buddhisters liv? Vad skiljer de olika riktningarna åt inom buddhismen? Vad är lika och ad är olika inom hinduismen och buddhismen?

Fortsättning uppgift. Genomgång uppgift, film Sid 281-300
 
Beskriver Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jämför Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Förklarar

 

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. . Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Religion åk 9 om Hinduism och Buddhism

Prov i historia tis v.41

Prov i historia om orsakerna till 1.a världskriget på tisdag v.41.

Länk till Peters Sv- och SO-blogg

 

Länk till SO-lärare Peter Söderströms blogg. I bloggen finns sammanfattningar, lektionsfilmer och planeringar.

https://malarhojden02.blogspot.se/

8DE Redovisning och jobba vidare med projektet

Hej på er!

Jag måste vara hemma och ta hand om Nora imorgon onsdag men här får ni en knuff framåt.

Ni har alla spännande projekt som det är kul att följa. Se bara till att ni inte fastnar utan att ni hela tiden rör er framåt. Även om det blir fail på vissa grejer så kan ni lära er av dem och förhoppningsvis hamna i ett ”fail forward” där ni lär er något av ert ”misslyckande” och tar er vidare framåt.

Ni jobbar antingen vidare framåt och bygger hemsida eller så eller börjar fila på presentationen.

Jag vill börja med att förtydliga vad redovisningen ska innehålla – den ska även visualilseras på något sätt (film, ppt, keynote eller vad ni vill):

 • Vad projektet har gått ut på?
 • Hur arbetsgången har gått.
 • Vad var lätt?
 • Vad var svårt?
 • Varför?
 • Reflektera över ert arbete; varför var vissa saker svårare, lättare, roligare än andra?
 • Blev det någon produkt?
 • Vad har ni lärt er?
 • Vad var det bästa med projektet?
 • Vad var det sämsta?
 • Andra smarta saker som ni vill berätta. Känn inspirationen liksom!

Vi ses!
Frågor tar jag emot per telefon.

/Jannike

8DE – Första muntliga redovisningen på SO-projektet

8D – inlämning onsdag 1 feb

8E – inlämning fredag 3 feb

Jag vill att ni i gruppen diskuterar hur långt ni har kommit och hur det går för er och vad som blir nästa steg. Se till att ni spelar in samtalet och sedan skickar det till mig i ett sms.

Utgå från dessa frågor och resonera kring ert projekt:

 • Vad går projektet ut på?
 • Vilken målgrupp har ni?
 • Hur långt har ni kommit?
 • Vad känns svårt och utmanande?
 • Vad är nästa steg?
 • Vad hoppas ni kunna redovisa när projektet är slut v.10

Lycka till!
/Jannike

8DE – driva projekt

Projektplan

 

 • Vad ska du driva för projekt?
 • Varför? Vad är syftet med din produkt eller ditt projekt?
 • Beskriv konkurrensen? Finns den? Vad är det som gör ditt sätt att angripa problemet bättre än redan befintliga alternativ?
 • Vilken målgrupp har ni?
 • Hur ska du/ni driva projektet? Vad behöver ni ta reda på innan? Marknadsundersökning – Hur?
 • Vilka kunskaper behöver ni ha eller behöver ni skaffa från någon annan?
 • Vilka ekonomiska förutsättningar behöver ni? Vad gäller när man som ung startar ett företag? Kan ni göra det nu eller måste det vänta?
 • Patent? Gäller det bara produkter? Hur funkar det?
 • Vad har ni för roller?
 • För en logg över arbetet! Det är grunden till era redovisningar.

Muntliga Redovisningar

Vad? Varför? Hur gick det? Vilka svårigheter fanns? Funkade idén? Varför? Varför inte? Beskriv hur ni gick till väga. Vad har ni lärt er? Vad hade ni behövt kunna mer om?

 • Börja med att redovisa projektplanen 8E fredag, 8D onsdag v.5.
 • Hur går det för er? Mellansteg – redovisa i små grupper v. 6.
 • Jobba på och redovisning för mig vecka 7.
 • Börja förbereda avslutande redovisning och utvärdering v. 8.
 • Storredovisning av projektet och dess rimlighet v. 10

 

8DE Den resonerande faktatexten

Hoppas att du har fått ihop den fakta du behöver för att skriva texten. Glöm inte att redovisa källorna sist i ditt dokument. Det ska vara hela länken från webbsidorna du har använt. Om någon av er har använt en tryckt källa så ska jag gå igenom hur det ska redovisas (eller så kan man ju ta en vända på nätet för att se om man kan lösa det själv…) Du ska ha minst två källor som styrker de fakta du presenterar och sedan ska du dra egna slutsatser kring det du har fått fram.

Börja med att fylla i alla rutorna i det häfte som du fick tilldelat. Se vilka faktorer som har varit viktigast för den entreprenör du har valt. För vissa är alla faktorer viktiga medan det för vissa kan vara tre som är avgörande.

Fundera även över tidpunkten som personens idé eller produkt slog igenom. Är den avgörande? Varför?

Fundera även över om det är något mer än bara idén eller produkten i sig som är viktig eller om det finns andra drivkrafter bakom succén. Tex känslor, människors identitetsskapande eller mystik.

Exempeltext… Ja vars… Här kommer den…

Jag har valt Clara Henry. För att få information om henne googlade jag på ett par olika saker. Först hennes namn naturligtvis, sedan på millenials som är den generation som hon tillhör och till sist på youtuber. Det gav mig en bild av vem hon är, hur hennes generation fungerar samt vad det innebär att vara youtuber.

Clara Henry – en kvinna i tiden (aldrig fel med en catchig rubrik)

Clara Henry är en svensk bloggare, youtuber, författare och kläddesigner som är en del av den så kallade millenialgenerationen eller generation Y. Det betyder att Clara Henry är en av de som är födda in i ett digitaliserat samhälle där mobiltelefoner och persondatorer är en självklarhet. Denna infrastruktur har varit helt avgörande för hennes entreprenörsskap då hennes sätt att nå ut har varit via internet och sociala medier.

Hon började som ungdomsreporter på Göteborgsposten och har bloggat sen tolvårsåldern. Att vara en del av milleniegenerationens barn med denna enorma möjlighet att publicera sig själv på internet samt hennes vilja att ”bli någon” har lett till att hon är en av Sveriges mest kända personer. För oss som är uppväxta med gammelmedia kan det både vara provocerande och svårt att förstå att en ung människa kan slå sig fram via kanaler som bloggar och youtube och räknar gärna bort dessa personer som mindre viktiga i mediabruset. Men Clara Henry och många med henne har visat att youtubers och bloggare är att räkna med och att kanalerna de använder är lika ”riktiga” som tidningar och tv. Dessutom styrs de bara av yttrandefrihetgrundlagen och tryckfrihetsförordningen när det gäller innehållet och är fria att styra innehållet i sina bloggar och vloggar helt själva. De kan dessutom interagera med sina fans på ett helt annat sätt än tidigare förebilder i media.

Clara Henry har även lyft det tidigare så stigmatiserade ämnet mens och skapat en plattform för unga kvinnor att diskutera något som tidigare har varit undanskuffat i samhällets mörka vrår. Dessutom har hon fått med sig andra youtubers och bloggare när det gäller detta och även killar har börjat lyfta det i olika sammanhang.  (Det här resonemanget hade kunnat utvecklas ytterligare med exempel men det orkade jag inte)

En person som Clara Henry har påverkat många unga, både tjejer och killar, och har både gett dem en röst och förmodligen även en tro på att man kan förändra tiden man lever i genom att använda alla tillgängliga kanaler för ändamålet.

Källor

https://sv.wikipedia.org/wiki/Generation_Y
https://sv.wikipedia.org/wiki/Clara_Henry
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_YouTubers

Det finns mycket man skulle kunna ha gjort bättre med texten. Fler faktorer tillexempel och så vidare men jag har ju inte heller lagt ner fem lektioner på den 🙂

Vi ses imorgon!

/Jannike

8DE Sätt mål och hitta din inre entreprenör

Terminens första projekt i Sv/SO är en mash-up av svenska, samhällskunskap, entreprenörskap, självkännedom och förmågan att sätta upp konkreta mål för sin utbildning och vidare sitt liv. Vi pratar om att ingenting är omöjligt och den enda som begränsar dig är du själv. Vi pratar också om hur viktigt det är att få följa sina drömmar och inte göra saker bara för att de förväntas av en. Om man gör saker för att ens föräldrar vill det eller för att samhällets normer driver en dit så är det dömt att ge en sur och bitter eftersmak. I ett samhälle där allt fler mår dåligt av stress både psykiskt och fysiskt så är det viktigt att få följa sina drömmar och leva sitt eget liv med motivation som drivkraft.

Med en målmedvetenhet och med verktyg för bli sin egen lyckas smed så ska eleverna nu få göra en hel del spännande saker under vecka 2-11.

Vi började veckan med att sätta upp mål för att nå våra drömmar. Ingen för stor och ingen för liten bara det var deras egen dröm. Det dök upp mål som att bli fotbollsproffs, läkare eller bara kunna lita mer på sig själv och sin egen förmåga eller att kunna stå på händer innan sommaren. Men allt föddes ur eleverna själva. Målet skulle sedan kompletteras med en väg. En väg med delmål och konkreta mätbara stopp på vägen. Det hela ska vara utvärderingsbart annars är det just bara en dröm. Vi pratade om att alla drömmar kan uppnås men inte genom att man sitter hemma och väntar. Det är knappast så att bra saker kommer till den som väntar utan vårt ledord blir:

Bra saker kommer till den som agerar.

Vidare har vi pratat om då- nu- och framtidens arbetsmarknad och yrken har sett, ser och kommer att se ut. Vilka yrken försvinner? Vilka tillkommer och vilka yrkestitlar är de ”häftigaste” 2017. Vilka yrken ska man satsa på om man vill vara säker på ett jobb och ska man följa sitt hjärta eller sin hjärna? Är pengar vägen till lycka eller är pengar bara bra om man har tjänat dem på ett sätt som gör en lycklig.

Här kan du läsa artikeln som levererar omvärldsspaningen på yrkesfronten och andra strömningar i samhället.

Att arbetsmarknaden kommer att förändras är ju ett som är säkert och entreprenören kommer att ta allt större plats och då gäller det för dagens unga att veta vad som krävs. Vi vill ju inte att ni ska vara bra på att gå i skolan utan vi vill ju att de ska vara kloka unga vuxna som är anpassade till samhället när de lämnar skolan. Så! Vem är då entreprenören som alla pratar om? Jag det gäller väl att hitta sin inre entreprenör. Vi har alla olika kompetenser (saker vi är bra på) och olika saker som driver och motiverar oss. Entreprenörer behövs inom alla områden för det handlar om att se problem och brister i vardagen och samhället och försöka lösa dem och uppfylla de behov som finns. Idag gick vi igenom vilka egenskaper en entreprenör bör ha och sen listade vi ett gäng människor som har sett behov och framställt något nytt som människor har behov och nytta av.

Här är sammanfattningen av dagens lektion i form av en fotad tavla (8E:s om ni i D-klassen inte känner igen den). Klicka på bilden så blir den skarp.

 

Vad är då syftet med det här arbetet? Jo lite olika saker men framförallt att våga tänka utanför boxen, att få tilltro till sin egen förmåga och egna idéer. Det är även att få kunskap om arbetsmarknaden och vad det är som väntar efter skolan i arbetslivet och även hur olika politiska ideologier ser på ekonomi, företagande och arbetsmarknad.

Ni kommer att bli bedömda på dessa uppgifter:

En faktatext om en entreprenör där jag tittar på hur väl ni anpassar er till genren och hur väl ni har sammanställt fakta från olika källor och sedan redovisat dem.

Här är uppgiften Entreprenörer som skapar nytt_0

Ett begreppstest

En socrative på arbetsmarknad och politiska ideoligier

Avslutande uppgift är en redovisning av ert projekt där ni själva har fått ta entreprenörens roll och utvecklat en idé som ni på ett kreativt sätt ska sälja in till klassen. Det MÅSTE INTE vara en muntlig redovisning men det FÅR vara det.

Vi ses i skolan!
/Jannike

Sida 1 av 3

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén