Hej,
Den här veckan sätter vi igång med de nationella proven. Vi inleder i morgon med svenska läsförståelse, kl 9.00 i sal C106. De skriver fram till 12.30. Efter lunchen är det dags för spexfotot kl 13.50.
De elever som har speciella anpassningar, dvs lyssna på text eller skriva på dator, skriver i sal C131.
På torsdag gör de skrivdelen i svenska, kl 9.00 i sal C106. De skriver fram till 12.45. De med anpassningar skriver fortfarande i C131.
Eleverna får ha med sig något att äta och dricka, det får inte lukta eller prassla. De ska självklart ha med sig pennor och sudd.

Li, Anders och 9b

Läxa:
Franska Leila, skriva klart texten om sin region.