Denna vecka börjar vi läsa religion på SO:n, vi ska läsa om hinduism, buddhism och etik.

LPP: LPP + plan hind budd etik