Hej!

På SO:n ska ni nu arbeta med en text om en naturresurs i Norden. Du väljer MALM, SKOG eller VATTENKRAFT. För att läsa in dig på det får du ett häfte av din lärare Thomas Dahl.

Alla ska även få ett häfte som heter LANDSKAP I NORDEN och RENSKÖTSEL I NORDEN.

Du ska sen skriva en argumenterande reflekterande text, med hjälp av häftena och andra källor, där du ska diskutera de frågor som finns i den bifogade uppgiften här nedan. Texten får vara max 2 A4-sidor och ska innehålla bilder och diagram som förstärker texten. Glöm inte att ange källor även till bilderna.

Argumenten ska underbyggas med fakta så även dina resonemang och reflektioner. Tänk utifrån flera perspektiv. Individ, samhälle. Lokalt, globalt. Rennäringen kontra naturresursföretagens verksamhet. Ekonomiskt och socialt.

Om du är osäker på textgenren (som är en mix) så kolla i boken Portal, Fixa Texten eller på nätet. Men krångla inte till det allt för mycket för dig!

Uppgiften hittar du här

Vem äger rätten till våra resurser

Lycka till mina stjärnor!
Jag kommer att sakna er.
Tusen kramar Jannike <3