Terminens första projekt i Sv/SO är en mash-up av svenska, samhällskunskap, entreprenörskap, självkännedom och förmågan att sätta upp konkreta mål för sin utbildning och vidare sitt liv. Vi pratar om att ingenting är omöjligt och den enda som begränsar dig är du själv. Vi pratar också om hur viktigt det är att få följa sina drömmar och inte göra saker bara för att de förväntas av en. Om man gör saker för att ens föräldrar vill det eller för att samhällets normer driver en dit så är det dömt att ge en sur och bitter eftersmak. I ett samhälle där allt fler mår dåligt av stress både psykiskt och fysiskt så är det viktigt att få följa sina drömmar och leva sitt eget liv med motivation som drivkraft.

Med en målmedvetenhet och med verktyg för bli sin egen lyckas smed så ska eleverna nu få göra en hel del spännande saker under vecka 2-11.

Vi började veckan med att sätta upp mål för att nå våra drömmar. Ingen för stor och ingen för liten bara det var deras egen dröm. Det dök upp mål som att bli fotbollsproffs, läkare eller bara kunna lita mer på sig själv och sin egen förmåga eller att kunna stå på händer innan sommaren. Men allt föddes ur eleverna själva. Målet skulle sedan kompletteras med en väg. En väg med delmål och konkreta mätbara stopp på vägen. Det hela ska vara utvärderingsbart annars är det just bara en dröm. Vi pratade om att alla drömmar kan uppnås men inte genom att man sitter hemma och väntar. Det är knappast så att bra saker kommer till den som väntar utan vårt ledord blir:

Bra saker kommer till den som agerar.

Vidare har vi pratat om då- nu- och framtidens arbetsmarknad och yrken har sett, ser och kommer att se ut. Vilka yrken försvinner? Vilka tillkommer och vilka yrkestitlar är de ”häftigaste” 2017. Vilka yrken ska man satsa på om man vill vara säker på ett jobb och ska man följa sitt hjärta eller sin hjärna? Är pengar vägen till lycka eller är pengar bara bra om man har tjänat dem på ett sätt som gör en lycklig.

Här kan du läsa artikeln som levererar omvärldsspaningen på yrkesfronten och andra strömningar i samhället.

Att arbetsmarknaden kommer att förändras är ju ett som är säkert och entreprenören kommer att ta allt större plats och då gäller det för dagens unga att veta vad som krävs. Vi vill ju inte att ni ska vara bra på att gå i skolan utan vi vill ju att de ska vara kloka unga vuxna som är anpassade till samhället när de lämnar skolan. Så! Vem är då entreprenören som alla pratar om? Jag det gäller väl att hitta sin inre entreprenör. Vi har alla olika kompetenser (saker vi är bra på) och olika saker som driver och motiverar oss. Entreprenörer behövs inom alla områden för det handlar om att se problem och brister i vardagen och samhället och försöka lösa dem och uppfylla de behov som finns. Idag gick vi igenom vilka egenskaper en entreprenör bör ha och sen listade vi ett gäng människor som har sett behov och framställt något nytt som människor har behov och nytta av.

Här är sammanfattningen av dagens lektion i form av en fotad tavla (8E:s om ni i D-klassen inte känner igen den). Klicka på bilden så blir den skarp.

 

Vad är då syftet med det här arbetet? Jo lite olika saker men framförallt att våga tänka utanför boxen, att få tilltro till sin egen förmåga och egna idéer. Det är även att få kunskap om arbetsmarknaden och vad det är som väntar efter skolan i arbetslivet och även hur olika politiska ideologier ser på ekonomi, företagande och arbetsmarknad.

Ni kommer att bli bedömda på dessa uppgifter:

En faktatext om en entreprenör där jag tittar på hur väl ni anpassar er till genren och hur väl ni har sammanställt fakta från olika källor och sedan redovisat dem.

Här är uppgiften Entreprenörer som skapar nytt_0

Ett begreppstest

En socrative på arbetsmarknad och politiska ideoligier

Avslutande uppgift är en redovisning av ert projekt där ni själva har fått ta entreprenörens roll och utvecklat en idé som ni på ett kreativt sätt ska sälja in till klassen. Det MÅSTE INTE vara en muntlig redovisning men det FÅR vara det.

Vi ses i skolan!
/Jannike