8D – inlämning onsdag 1 feb

8E – inlämning fredag 3 feb

Jag vill att ni i gruppen diskuterar hur långt ni har kommit och hur det går för er och vad som blir nästa steg. Se till att ni spelar in samtalet och sedan skickar det till mig i ett sms.

Utgå från dessa frågor och resonera kring ert projekt:

  • Vad går projektet ut på?
  • Vilken målgrupp har ni?
  • Hur långt har ni kommit?
  • Vad känns svårt och utmanande?
  • Vad är nästa steg?
  • Vad hoppas ni kunna redovisa när projektet är slut v.10

Lycka till!
/Jannike