Projektplan

 

 • Vad ska du driva för projekt?
 • Varför? Vad är syftet med din produkt eller ditt projekt?
 • Beskriv konkurrensen? Finns den? Vad är det som gör ditt sätt att angripa problemet bättre än redan befintliga alternativ?
 • Vilken målgrupp har ni?
 • Hur ska du/ni driva projektet? Vad behöver ni ta reda på innan? Marknadsundersökning – Hur?
 • Vilka kunskaper behöver ni ha eller behöver ni skaffa från någon annan?
 • Vilka ekonomiska förutsättningar behöver ni? Vad gäller när man som ung startar ett företag? Kan ni göra det nu eller måste det vänta?
 • Patent? Gäller det bara produkter? Hur funkar det?
 • Vad har ni för roller?
 • För en logg över arbetet! Det är grunden till era redovisningar.

Muntliga Redovisningar

Vad? Varför? Hur gick det? Vilka svårigheter fanns? Funkade idén? Varför? Varför inte? Beskriv hur ni gick till väga. Vad har ni lärt er? Vad hade ni behövt kunna mer om?

 • Börja med att redovisa projektplanen 8E fredag, 8D onsdag v.5.
 • Hur går det för er? Mellansteg – redovisa i små grupper v. 6.
 • Jobba på och redovisning för mig vecka 7.
 • Börja förbereda avslutande redovisning och utvärdering v. 8.
 • Storredovisning av projektet och dess rimlighet v. 10