Möss och människor

Under veckorna 10-14 ska vi arbeta med  Möss och människor av John Steinbeck.  Att ta steget ut  i den utländska litteraturfloden är viktigt, och ni kommer att märka en del skillnader jämfört med er tidigare läsning. Steinbecks historier kännetecknas av att de bygger på verkliga historiska skeenden och personligheter som tvingas kämpa hårt för att klara tillvaron.

Arbetsgång:

Vecka 10                       Läsa kapitel 1-2 + frågor som besvaras skriftligt. Diskussion kring det lästa.

Vecka 11                       Läsa kapitel 3-4 + frågor som besvaras skriftligt. Diskussion kring det lästa.

Vecka 12                       Ha läst ut boken + separata frågor. Diskussion kring det lästa.

Vecka 13                       Film Möss och människor. Slutuppgiften presenteras (med separat PP för denna uppgift).

Vecka 14                      Skrivuppgift.

Pedagogisk planering: Möss och människor årskurs 8

/Ulrika R