Hej!

Här kommer matteläxan som är till torsdag v.48
Matteläxa geometri

Matteläxa Geometri

// Helena