Eleverna har nu fått tillgång till Office 365, de går in på hemsidan på login.microsoftonline.com, där loggar de in med sin inloggnins.id samt @elev.stockholm.se (ex. ab1234@elev.stockholm.se).

På so:n jobbar de två och två i ett OneNote dokument i Office 365, dokumentet har jag  skapat och delat med grupperna. Har man varit sjuk så är det en bra idé att gå in på det gemensamma dokumentet för att läsa på vad samarbetskamraten har arbetat med på lektionen.

Hälsningar Li